Државјанство на Света Луција која може да аплицира

Државјанство на Света Луција која може да аплицира

Секое лице кое сака да поднесе барање до Инвестициска програма за државјанство, мора да ги исполни следниве минимални критериуми: 

 • Бидете најмалку 18 години;
 • Задоволи минимална квалификациска инвестиција во една од следниве категории -
  • Национален економски фонд Света Луција;
  • Одобрен развој на недвижнини;
  • Одобрен проект за претпријатија; или
  • Набавка на државни обврзници
 • Обезбедете детали и докази за предложената квалификациска инвестиција;
 • Поминете проверка на позадината на трудо alongубивост заедно со нивните зависни лица на возраст над 16 години;
 • Обезбедете целосно и искрено откривање на сите работи што се однесуваат на апликацијата; и
 • Платете ја потребната обратна обнова, соодветно внимание и административни такси по барање.