Државјанство на проекти за недвижнини Света Луција

Државјанство на проекти за недвижнини Света Луција


Кабинетот на министри ќе размисли проектите за недвижнини да бидат вклучени на одобрената листа за Програмата за државјанство според инвестиции. Одобрените проекти за недвижнини спаѓаат во две широки категории:

  1. Хотели и одморалишта со висок бренд
  2. Крајни карактеристики на бутик

Откако ќе биде одобрен, проектот за недвижнини станува достапен за квалификувани инвестиции од апликанти за државјанство со инвестиција.

Државјанство на проекти за недвижнини Света Луција

Од апликантот се бара да изврши обврзувачки договор за купопродажба за инвестиција во одобрен проект за недвижнини. Инвестициите, кои се изедначуваат со договорената куповна цена, се депонираат на одобрена неотповиклива сметка во придружба управувана заеднички од инвеститорот и Одделот за државјанство од страна на инвестициите во Сент Лусија.

Откако ќе се одобри апликација за државјанство преку инвестиција во проект за недвижен имот, потребна е следнава минимална инвестиција:

  • Главен апликант: 300,000 УСД