Државјанство на проекти на претпријатија Свети Луција

Државјанство на проекти на претпријатија Свети Луција


Кабинетот на министри ќе разгледа проектите на претпријатијата да бидат вклучени на одобрената листа за програмата за државјанство според инвестиции.

Одобрените проекти за претпријатија спаѓаат во седум (7) широки категории:

  1.  Специјализирани ресторани
  2.  Порта за крстарење и марини
  3.  Погони за агро-преработка
  4.  Фармацевтски производи
  5.  Пристаништа, мостови, патишта и автопати
  6.  Истражувачки институции и установи
  7.  Оф-шор универзитети

Откако ќе биде одобрен, проектот за претпријатие станува достапен за квалификувани инвестиции од апликанти за државјанство со инвестиција. 

Државјанство на проекти на претпријатија Свети Луција

Откако ќе се одобри апликација за државјанство преку инвестиција во одобрен проект на претпријатие, потребна е следнава минимална инвестиција:

опција 1 - Единствен апликант.

  • Минимална инвестиција од 3,500,000 УСД

опција 2 - Повеќе од еден апликант (заедничко вложување).

  • Минимална инвестиција од 6,000,000 УСД со секој апликант да придонесува не помалку од 1,000,000 УСД